Styreprotokoll fra møte 25. mai

Protokollen fra styremøte nr. 2 i innværende tingperiode er lagt ut på protokollsiden. Møtet gikk hovedsakelig med til å planlegge aktiviteter i 2023-sesongen, samt å gå gjennom saklista på Idrettstinget, som arrangeres kommende helg, 3.-4. juni.