Styreprotokoller fra mars, april og mai

Tre styreprotokoller er nå publisert. Protokollene er fra fra de to siste møtene i det «gamle» styret og fra det første møtet i styret som ble valgt på tinget 23. april. Du finner alle styreprotokoller her: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/nsfs-styre-2/styreprotokoller/.