Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut her når de er godkjent for publisering.

Protokollene fra komiteenes møter legges ut på de respektive komiteenes sider.

Møter i tingperioden 2023-2025

Møter i tingperioden 2021-2023

Møter i tingperioden 2019-2021

Møter i tingperioden 2017-2019

Møter i tingperioden 2015-2017

Møter tingperioden 2013-2015

Nyhetsartikler om styreprotokoller:

Styremøter – Ukraina

Skytteforbundets styre har siden krigen i Ukraina startet hatt…

Protokoll fra NSFs styremøte 31. januar 2022 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut…

Protokoll fra NSFs styremøte 27.–28. november 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende…

Protokoll fra NSFs styremøte 11. mai 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende…