Protokoll fra styremøte 7/2023-25, 16. april

Protokollen fra forbundsstyremøtet som ble avholdt 16. april, er nå lagt ut på siden for protokoller fra styremøter.