Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut her når de er godkjent for publisering.

Protokollene fra komiteenes møter legges ut på de respektive komiteenes sider.

Møter i tingperioden 2023-2025

Møter i tingperioden 2021-2023

Møter i tingperioden 2019-2021

Møter i tingperioden 2017-2019

Møter i tingperioden 2015-2017

Møter tingperioden 2013-2015

Nyhetsartikler om styreprotokoller:

Styreprotokoll – møte 23. februar 2023

Forbundsstyret hadde lørdag 23.2 sitt møte nr. 18 i tingperioden…

Styreprotokoll fra møte 17. januar

Protokoll fra styremøtet 17. januar, møte nr. 17 i tingperioden…

Protokoll fra styremøte 16/21-23, 26. november

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende…

Protokoll fra NSFs styremøte 10. oktober 2022 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende…