Protokoll fra NSFs styremøte 10. oktober 2022 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men siden mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll kort oppsummert som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Kort oppsummering av Protokoll FS møte nr. 15, 10. oktober 2022:

  • Forbundsting 2023 vil finne sted i Oslo, 22. – 23. april, 2023
  • Økonomisk situasjon for NSF fremstår som krevende og det forventes et negativt avvik kontra Budsjett 2022. Dette skyldes blant annet aksept for bortfall for betaling av leie samt bortfall for kompensasjon for tjenester utført av NSF-ansatte, fra NSF Løvenskioldbanen AS i 2022 – samt generell kostnadsøkning.
  • Veivalg i forkant av ISSF General Assembly 2022: Det faktum at nåværende russisk president stiller til gjenvalg, oppleves som svært krevende og uheldig. Det vil gjennomføres sonderinger med medlemmene i Nordic Shooting Region, foruten å konsultere personer som kan inneha relevant informasjon rundt planer og forberedelser fra ulike aktører i forkant av kongressen. NSF vil ikke under noen omstendighet støtte russiske kandidater, eller russiske «marionetter», til noen ISSF-verv. Detaljer vil fastsettes på et senere tidspunkt.