Styreprotokoll fra møte 17. januar

Protokoll fra styremøtet 17. januar, møte nr. 17 i tingperioden 2021-23, er lagt ut på protokollsiden.