Styreprotokoll – møte 23. februar 2023

Forbundsstyret hadde lørdag 23.2 sitt møte nr. 18 i tingperioden 2021/-23. De viktigste sakene var gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2022 og budsjett for 2023. Årsregnskapet og budsjettet skal opp til behandling på Forbundstinget 2023 og vil blir lagt fram for organisasjonen når tingpapirene publiseres.

Du finner protokoller fra styremøtene tilbake til 2013 her: https://www.skyting.no/organisasjon/om-nsf/nsfs-styre-2/styreprotokoller/.