Protokoll fra styremøte 16/21-23, 26. november

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Trykk her for å gå til vår samleside der du kan laste ned protokollene.

Noen saker fra møtet 26.11:
– Regelendringer foran 2023-sesongen
– Budsjettdiskusjon
– Forberedelser til ISSFs General Assembly
– Tingforberedelser