Protokoll fra NSFs styremøte 31. august

Protokollen fra seneste styremøte i Skytterforbundet er lagt ut på protokollsiden. Her publiseres styrets protokoller så snart de er godkjent.