NSFs styre

Norges Skytterforbunds styre blir valgt på Forbundstinget annethvert år.
Dette er styret for 2017-2019:

Håvard Larsen

President

 

Telefon: 930 81 013
E-post: mail @ havardlarsen.net

 

 

 

 

Line Teppdalen

Visepresident

 

Telefon: 959 31 763
E-post: lineteppdalen @ hotmail.com

 

 

 

 

Kenneth Eikenes

Leder Breddeidrettskomiteen (BIK)

Styremedlem

 

Telefon: 908 64 806
E-post: ke.eikenes @ gmail.com

 

 

 

 

Ingrid Stubsjøen

Leder Toppidrettskomiteen (TIK)

Styremedlem

 

Telefon: 979 79 860
E-post: ingrid.stubsjoen @ gmail.com

 

 

 

 

Tom Lauritzen

Leder Teknisk (TK)

Styremedlem

 

Telefon: 982 61 690
E-post: toml @ uritzen.no

 

 

 

 

Esten Murbreck

Vararepresentant 1

 

Telefon: 919 90 568
E-post: esten.murbreck @ yahoo.no

 

 

 

 

 

Annette Hovstø

Vararepresentant 2

 

 

Telefon: 986 13 366
E-post: annette.hovsto @ gmail.com