Notater fra Styremøte 16.08.2021
Tilstede: Magnus, Arild Inge, Britt Elena, Gunnar, Knut, Tomas
Sted: Uninett Teknobyen
Tid: 18:00 –

Sakslisten er kort :-)
1. Status pistol, rifle, lerdue, viltmål, økonomi
Rifle:
– Har forsøkt å starte opp med aktivitet på en 50m bane i Skaun.
– Starter jobben med terminliste for 2022.
– Jon Herman Hegg, 4. plass i OL har røtter fra Sør-Trøndelag
Pistol:
– KM og DM er avlyst for 2021
– Noen klubber er startet opp med stevneaktivitet, men aktiviteten er ikke tilbake på normalt nivå.
– Blir arrangert NM silhuett og sportspistol (Bærum PK) første helgen i september.
– Ser ut til at det er en del rekruttering, flere klubber kjører nybegynnerkurs.
– Startet jobben med terminlisten for 2022.
– Uttaksstevner for feltlandslaget i regi av BIK. Skal skytes i løpet av september.
Lerdue:
– Kjøret sporting cup i Trøndelag.
– Aktiviteten er høyere enn tidligere år
– Har en del samarbeid med nystartet klubb på Levanger
Viltmål:
– Null aktivitet
Utdanning:
– Del 2 av trener 1. går 28.- og 29. august
– Dommerkurs 2022, Elektronikk dommerkurs og dommerkurs pistol.
– En del rot i samarbeidet med NT og avvikling av Trener 1. kurs.

2. Kretsting 2021, tidspunkt, hvor, saksliste
– Ekstraordinært kretsting 14.09.2021 kl. 18:00 Støren SSK
– Saksliste: Aktivitets gjennomgang, Økonomi gjennomgang, Langtidsplan, vedtektsendringer
– Ikke valg
– Påmelding

3. Terminliste 2022
– Pistol koordinerer stevner for helgene i 2022. Aksepterer kollisjoner i midtuken.
– Rifle
4. Kurs om paraskyting https://www.skyting.no/2020/10/08/kompetansesamling-for-para/

– Gunnar, Tomas og Knut drar fra kretsen, kretsen dekker egenandel og reise til kurset.

5. Eventuelt
– Neste møte 09.09.2021 kl: 18:00 (gjennomgang før ekstraordinært kretsting)

Magnus