Status for digital løsning, våpensøknader

Politiet har på forespørsel fra NSF gitt følgende tilbakemelding rundt arbeidet med utvikling av digital løsning for søknad om sportsvåpen, i første omgang i form av en pilot-gjennomføring der testpersoner fra ulike forbund og grener prøver ut løsningen som er blitt utviklet:
«Vi har hatt god kontakt med alle testpersonene, og de har nå fått tilsendt mal på aktivitetsloggen vi ønsker at de skal bruke. Vi har blitt litt forsinket av omstendigheter utenfor våpenteamets kontroll, men regner med at de første søknadene på sportsvåpen kommer inn førstkommende tirsdag. Da skal vi teste og gjennomgå løsningen fra A til Å før vi slipper inn resterende testpersoner. Målet er nasjonal lansering sommeren 2024.»