Bodø SSK – En klubb med fin utvikling

Her følger en rapport fra en spennende klubb, etter at Nordland skytterkrets gjorde Forbundskontoret oppmerksom på det fine arbeidet som gjøres – til inspirasjon for andre:

Bodø SSK er en typisk breddeklubb hvor det viktigste er å ha det trivelig og moro i lag,  samlet rundt pistolskytingen. Klubben har drøyt 250 medlemmer med aktive skyttere fra 8 til 80 år. Det er 31 kvinner i klubben, snittalderen er 32 år. Som alle andre klubber trenger man påfyll av nye medlemmer, samt at klubben ønsker å promotere den flotte sporten vår. Derfor arrangeres det med jevne mellomrom sikkerhetskurs for nye skyttere. En stab på åtte personer drifter kursene for å ivareta opplegget og deltakerne på en god måte. I den senere tid har man avholdt to kurs, noe som medført ikke mindre enn 35 nye medlemmer!

BSSK deltar med eget opplegg med luftpistolskyting på Barnas Idrettsdag i Bodø og promoterer på den måten skyteaktiviteten som foregår i klubben. Dette bidrar til rekruttering av de yngste, men også flere foreldre blir nysgjerrig på sporten og melder seg på kurs. BSSK har også samarbeid med bedriftsidretten i Nordland. Klubben stiller med eget opplegg for voksne og arrangerer luftpistol-konkurranse for alle som er med på den årlige BIB-Cup’en (Bedriftsidrettens årlige turnering med fotball, volleyball, håndball, basket mm.). Dette gir selvsagt også flere folk på kursene som arrangeres.

Klubben sier selv:
Vi har ellers ingen aktiv markedsføring av kursene våre, det meste av rekruttering går via «jungeltelegrafen» og via bekjente. Vi har i stor grad de siste årene snudd en del ting ved driften i BSSK og vi har lykkes med å skape et godt og inkluderende miljø ved å satse på bredden, hvor folk blir sett og hørt, og hvor trivsel er det aller viktigste. Dette går faktisk foran resultater som fort blir historie. Vi tenker at gode resultater kommer som et resultat av god bredde, samt trivsel, glede og mestring. Denne «filosofien» har medført at BSSK samtidig har økt antall medlemmer de siste årene.

Vi har i BSSK meget gode fasiliteter både for bane og feltskyting, noe som er viktig for å kunne ivareta nye medlemmer og for de som vil satse å bli gode. BSSK er opptatt av inkludering og tilrettelegging og har bl.a. brukt mye tid, ressurser (og penger) på å tilrettelegge den flotte feltløypa vår for personer med nedsatt funksjonsevne, rullestolbrukere og eldre. Vi har planer om på sikt å arrangere egne sikkerhetskurs for denne gruppen i samarbeid med både idrettskrets, bedriftsidretten med flere.