Norges Skytterforbund har tatt over ansvaret for skyttere som har status som funksjonshemmede og ansvaret for sporten er integrert under de enkelte komiteene i forbundet.

For enkelthets skyld kalles denne delen av sporten heretter «SH-klassene». Det internasjonale forbundet for skyttere med funksjonshemning (International Paralympic Committee – IPC), har utarbeidet et eget regelverk, hvor mange av øvelsene følger reglementene til det internasjonale skytterforbundet, men i tillegg er det utviklet noen andre øvelser enn for de funksjonsfriske. IPCs regelverk finenr du her.

I denne brosjyren: Skyting for funksjonshemmede, kan du lese litt mer om de ulike klassene, skytestillingene og utstyret: Brosjyren kan også bestilles hos nsf @ skyting.no, og er gratis.


Konkurranser

Internasjonalt avvikles det Paralympic hver 4. år. VM og EM arrangeres annet hvert år.(Det er ikke andre mesterskap i et Paralympic år). Norden avvikler Nordisk mesterskap. I Norge avholdes det mesterskap i de fleste øvelser med pistol og rifle på 10 og 50 m. Alle nasjonale arrangører skal søke å legge forholdene til rette for at SH-klassene kan delta i åpne stevner og mesterskap. Foran store mesterskap arrangeres det årlig flere WC-stevner, som gir nasjonen kvoteplasser og den enkelte skytter en internasjonal rangering.

Klasser

SH Klassene deles inn i 3 klasser:

SH 1, de med minst handikap, SH2, de med mest handikap, SH 3, de svaksynte/blinde

Det er ikke egne veteran, junior eller ungdomsklasser i SH klassene.

Innenfor hver klasse har skytterne også en gradering, som sier noe om hvilken type støtte de kan ha, spesielt i ryggen for sittende utøvere i rullestol.


Øvelser

Rifle- og pistoløvelsene har betegnelsen R og P foran en tallkode. I noen øvelser skyter menn og kvinner separate øvelser, mens i andre er det mix. Her er tabellen for internasjonale øvelser:

Navn Avstand Ant skudd Stilling Kjønn Klasse
R-1 10 m 60 skudd Stå Menn SH 1
R-2 10 m 40 skudd Stå Kvinner SH 1
R-3 10 m 60 skudd Ligg Mix SH 1
R-4 10 m 60 skudd Stå Mix SH 2
R-5 10 m 60 skudd Ligg Mix SH 2
R-6 50 m 60 skudd Ligg Mix SH 1
R-7 50 m 3 x 40 skudd Ligg stå kne Menn SH 1
R-8 50 m 3 x 20 skudd Ligg stå kne Kvinner SH 1
R-9 50 m 60 skudd Ligg Mix SH 2
R-10 10 m 60 skudd Stå Mix SH 3
R-11 10 m 60 skudd Ligg Mix SH 3
P-1 10 m 60 skudd Stå Menn SH 1
P-2 10 m 40 skudd Stå Kvinner SH 1
P-3 25 m 60 skudd Sportspistol Mix SH 1
P-4 50 m 60 skudd Fripistol Mix SH 1
P-5 10 m 60 skudd Luft standard Mix SH 1
FT R-1 10 m X antall Luft Mix SH 1
FT R-2 10 m X antall Luft Mix SH 2
FT P 10 m X antall Luft Mix SH 1

(FTR/P er Falling Target Rifle og Pistol) Det skytes fem skudd mot fallmål, hvor de beste går videre til kvart- semi og finaler. Dette er en EM/VM øvelse, men ikke Paralympic øvelse)

Nasjonalt er det også klasser for funksjonshemmede i 15m-øvelsene, men da bare i stående skyting.
Klassifisering

For å få status som funksjonshemmet skytter, må du gjennom en medisinsk test. Testen består også av bedømmelse av generell helsetilstand, men først og fremst skal den avdekke hvor stort handikap den enkelte har. Dette i forhold til å finne den riktige klassen for den enkelte, men også hvor mye støtte den enkelte trenger for å få et mest mulig rettferdig klassifisering.

Selve prosessen foregår ved at den enkelte fremstilles for en nasjonal klassifisør, som så tar med all informasjon videre til den internasjonals klassifisøren som fastsetter den endelige klassifiseringen. Alle som er nasjonalt klassifisert kan delta i nasjonale stevner og mesterskap i rifle og pistol. For å delta internasjonalt må de ha internasjonal klassifisering, noe du får første gangen du representerer landslaget i en av de større konkurransene. Et medisinsk skjema må fylles ut i forkant av nasjonal og internasjonal klassifisering. Skjemaet finner du her.

Tilrettelegging

Alle lag og kretser skal søke å tilrettelegge for skytterne, men det kan være at det finnes begrensninger i atkomsten til kjellere eller til utendørsbaner. I fall rullestolbrukere vil få utfordringer med dette, bør det gjøres oppmerksom på dette i innbydelsen til et stevne.

Landslagsledelsen har ansvaret for å støtte alle arrangører med sin tilrettelegging, samt arrangører av NM i forberedelser og gjennomføring.


Landslag

Riflekomiteen har tatt på seg ansvaret å tilrettelegge for et landslag. Laget tas ut på grunnlag av oppnådde resultater året i forveien. Det finnes en satsingsgruppe som går for Paralympic, og som støttes opp av både av forbundet og av Olympiatoppen. Denne komiteen har også det administrative ansvaret for pistolskyttere.


Rekruttering

Som vanlig så kommer rekrutteringen best i gang på klubbnivå. Noen kjenner noen som kjenner noen, som enten har vist interesse for skyting, eller har et handikap og er allerede en etablert skytter. Vi er svært interesserte i å hjelpe klubber med en oppstart og oppfølging. Vi trenger unge mennesker som trenger et tilbud. Vi venter bare på din henvendelse.


Klassifisering

– Hva skal til å bli klassifisert som funksjonshemmet skytter? Regelverket er ikke enkelt, men prinsipielt gjøres det en fysisk sjekk av hele kroppen, og hvis du har en reduksjon i funksjonalitet på 30 %, så kan du havne i kategorien.

Er du i tvil? Ring:  Hedi Anne Birkeland, 9112 9107 . Hun vil ta kontakt og starte opp prosessen rundt klassifisering, som er helt vesentlig for at utøveren kan begynne å konkurrere i disse klassene.

Landslaget ledes i dag av to personer:

Bjørn Myrseth, Elverum, e-post:   skytterbjorn @ gmail.com
Mobil 90 88 16 84, Oppgaver: Integreringskonsulent og assistenttrener

Leif Steinar Rolland, e-post: sjakalen8 (A) yahoo.no,
Mobil 412 06 597, Oppgaver: landslagstrener

Ikke vær redd for å ta kontakt, dette skaper vinn / vinn situasjoner på sikt.