Gunnar Orthe «Årets Ildsjel 2014»

Komite Opplæring har kåret Gunnar Orthe fra Haugesund Pistolklubb til «Årets skyttersjel 2014». Gunnar Orthe er genuint interessert i skyttersporten, bruker enormt med tid til arbeid for klubb og sport på alle nivå. Vi gratulerer Gunnar med denne velfortjente utmerkelsen!

Vinneren av ”Årets skyttersjel” mottar en utmerkelse og en gavesjekk på kr 10 000 som skal gå til et valgfritt formål i klubben. I neste nummer av Skytternytt (nr 2/2015) kan du lese mer om Gunnar Orthe, og den innsatsen han gjør for skyttersporten i lokalmiljøet sitt.

Vi velger å legge ut deler av nominasjonen fra Haugesund Pistolklubb da det er veldig beskrivende for Gunnar Orthe og den innsatsen han legger ned for skyttersporten:

«Gunnar engasjerer seg lokalt, i krets, og nasjonalt gjennom deltakelse på stevner, motiverer, henter og bringer medlemmer for å delta, deltar i debatter i ulike forum, bidrar til at skyttere får tilgjengelig egnet utstyr og våpen for sin utøvelse, bidrar med kompetanse og kontakter for at medlemmer og øvrige skyttere trives og får det til. Hos oss inviterer han gjerne til ekstra treningskvelder også. Han avvikler skyteledersamlinger, skaffer utstyr til klubben og bidrar over hele linja».

«Som person er Gunnar en blid og humørfylt sørlending som lever og ånder for skyttersporten i total bredde. At hans base for dette er gjennom bosted her og i Haugesund Pistolklubb er vi meget glade for! At han holder nødvendig ro når det er påkrevd og bidrar med konstruktive løsninger på utfordrende forhold er også et godt pluss med Gunnar. Dette gjør at han kan si fra når det er påkrevd og samtidig kan bidra positiv for å opprettholde god stemning til vanlig. Han nyter god respekt blant de han er i kontakt med, lytter og blir lyttet til når han uttaler seg».

Utdrag fra nominering fra Time Pistolklubb (naboklubb i kretsen):

«Gunnar er en person som alltid er med enten i front eller i kulissene når noe skal gjøres i regi av HPK. Som besøkende til stevner som HPK arrangerer, er det alltid Gunnar som er på plass med et smil og en meget positiv holdning til alle besøkende. Fra første gang vi traff Gunnar, har han gitt oss som utenforstående meget god oppfølgning, slik at vi skal finne oss godt til rette, og føle oss velkomne. Dette gjelder enten vi treffes på stevner som andre klubber arrangerer, eller på Gunnar sin hjemmebane».
«Gunnar Orthe er uten tvil den beste kandidaten til både årets skytterskjel, og idrettskjel, da han gjennom sin væremåte og utallige timer i skyting, viser hvor god alle andre kan ha det ved å gi av seg selv, gang, etter gang. Alle landets idrettslag burde hatt sin egen Gunnar Orthe, som alltid passer på at alle får være med, til tross for at det trolig er Gunnar som legger igjen mest tid i Haugesund Pistolklubb. Ikke nødvendigvis for å skyte selv, men for at klubben skal fungere, og for at alle andre skal få utøve sin idrett».

Komite Opplæring takker for alle bidragene som har blitt sendt inn. Det har vært en utfordrende jobb for Komite Opplæring å plukke ut en vinner blant svært mange gode kandidater. Det er tydelig at det er mange ildsjeler som står på for klubbene sine rundt omkring i landet, og de fortjener alle heder og ære! Under følger oversikt over alle nominerte kandidater til «Årets skyttersjel 2014» (tilfeldig rekkefølge):

1. Holger Vilter – Bodø SSK
2. Bjørn Åge Orø – Bodø SSK
3. Gunnar Orthe – Haugesund PK
4. Ole Henrik Gusland – Sandefjord Lerdueskyttere
5. Kjell Dønheim – Sartor SSL
6. Ragnar Johannessen – Sandefjord Lerdueskyttere
7. Bjarne Jakob Olden – Stjørdal Pistolklubb
8. Anders Lund – Sarpsborg Pistolklubb
9. Jan Arve Wiik – Vigra og Valderøy Pistolklubb
10. Arnt Flønes – Stavanger Pistolklubb
11. Tarjei Oppedal – Oppedal/Brekke Skytterlag
12. Jan Erik Lyshaugen – Lena Sportsskyttere
13. Johan Nicholay Haarberg – Sportsforeningen Ørn