Forbundstinget 2015

I helga arrangeres Norges Skytterforbunds 57. forbundsting på Ullevål Stadion i Oslo.

75 delegater fra alle 20 skytterkretser samles for å diskutere Skytterforbundets planer for de kommende år, behandle forslag til vedtak og velge forbundsstyre og komiteer som skal lede forbundet de kommende to åra.

I tillegg til langtidsplan og langtidsbudsjett for hele skytteridretten skal tinget diskutere toppidrettsarbeidet spesielt, deriblant spørsmålet om det skal opprettes en sportsjef-stilling. Forbundets informasjonsstrategi, inkludert framtida til medlemsbladet vår, «Skytternytt», skal også opp til debatt.

Av vedtakssaker som skal behandles kan særlig nevnes forslag fra forbundstyret om nedleggelse av Komite Opplæring og fra Akershus Skytterkrets om nye regler for utdeling av Kongepokalen.

Valgkomiteen har gjort et omfattende arbeid og siste reviderte forslag til sammensetning av styre og komiteer finner du her (i (pdf-format):
Valgkomiteens reviderte innstilling

Både president og visepresident er foreslått gjenvalgt, men valgkomiteen har også flere nye navn på sin liste.

Se ellers denne siden for en oversikt over alle sakspapirer til tinget.