Heder og ære til tillitsvalgte på Tinget

På helgas Forbundsting på Ullevål mottok Jan Tore Berg-Knutsen, Bergsvein Bårdstu og Bjørn Myrset NSFs hederstegn i sølv.

Berg-Knutsen fikk utmerkelsen for sin innsats i NSFs styre, først som visepresident og deretter som president i (hittil) 5 år. Bårdstu har gjennom mange år gjort en stor innsats på alle nivåer innen NSFs organisasjon, de seinere åra har han gjort seg særlig bemerket i arbeidet med å bygge et vitalt miljø rundt Alfhallen på Romerike. Myrset har vært helt sentral i arbeidet med å integrere funksjonshemmede i Skytterforbundet, både på klubb- og landslagsnivå. Han har også, som drivkraft i Elverum Rifleklubb, vært sentral i avviklingen av en rekke NM og andre store arrangementer.

Forbundsstyret tildelte også NSFs plakett til disse sju som har gjort en fortjenestefull innsats for skytteridretten: Oddvar H. Bakkejord, Svolvær; Siri Vaggen Kanedal, Oslo, Jan Erik Karlsen, Oslo, Grethe Martinsen, Løten; Rolv Toven, Eidsvåg; Lena Ytterdal, Skedsmo; Petter Aabakken, Oslo.

Disse mottok NSFs plakett, f.v.: Lena Ytterdal, Petter Aabakken, Rolf Toven, Grethe Martinsen, Oddvar H. Bakkejord, Siri Vaggen Kanedal, Jan Erik Karlsen

Disse mottok NSFs plakett, f.v.: Lena Ytterdal, Petter Aabakken, Rolf Toven, Grethe Martinsen, Oddvar H. Bakkejord, Siri Vaggen Kanedal, Jan Erik Karlsen

Det var tre av styremedlemmene fra perioden 2013-15 som ikke fortsetter i kommende periode, uten at de av den grunn (det er vi sikre på) kommer til å avslutte sitt engasjement for skytteridretten. Dette er Anne Cecilie Falsen Brække, Wenche Horten og Harald Setsaas. Disse ble også hedret med forbundets glassfat.

 

Anne Cecilie Falsen Brække og Harald Setsaas ble takket for sin innsats i NSFs styre og stell gjennom mange år (Wenche Horten var ikke til stede på tingets avslutningsdag, pga. deltakelse på NIF-kurs).

Anne Cecilie Falsen Brække og Harald Setsaas ble takket for sin innsats i NSFs styre og stell gjennom mange år (Wenche Horten var ikke til stede på tingets avslutningsdag, pga. deltakelse på NIF-kurs).