Endringer i regelverket etter Forbundstinget

På forbundstinget i april ble det gjort flere vedtak som innebar endringer NSFs lov og fellesreglement.

Nedenfor følger en oppsummering av endringene:

Les mer under Lover og Regler

NSFs lov

Forbundstinget vedtok nedleggelse av Komite Opplæring. Nedleggelsen innebærer endringer i paragrafene 17 j, 20.1 og 21.

NSFs fellesreglement

Disse endringene er gjort etter vedtak på forbundstinget:
– 1.2.2.3: Det innføres krav om enstemmighet i styret ved tildeling av æresmedlemskap og hederstegn (regelfesting av praksis)
– 1.3.3: Vedtak om innføring av sportssjef med tilhørende myndighetsområde innebar at fellesreglementets instruks for fagkomiteenes virksomhet måtte endres. Komiteene har fortsatt det overordna ansvaret for virksomheten innenfor sin fagretning, men det idrettsfaglige ansvaret for toppidretten overføres til sportssjefen. Komiteene skal heller ikke lenger ha ansvar for uttak av utøvere til representasjonsoppgaver.
– (Tidl.) 1.3.4: Nedleggelsen av Komite Opplæring medfører også endring i fellesreglementet, ved at punktet som omhandler KOs instruks blir strøket.
– 1.4.1: Publisering av terminlistene på forbundets nettsider (regelfesting av praksis).
– 1.6: Nytt kapittel med «Markedsbestemmelser». Dette innebærer at NSF tar idrettens generelle markedsbestemmelser (som uansett gjelder for hele norsk idrett) inn i sitt regelverk.

* * * * *

Bestemmelser om klasser og øvelser

Ulike vedtak om endringer i konkurranseprogrammet gjør at tabellene over klasser og øvelser er endret som følger (endringer var gyldige fra sesongstart):
Lerdue
– FITASC Compak Sporting er tatt inn som øvelse i vanlige stevner og NM med klasser for menn, kvinner, junior og veteran (2 veteranklasser i vanlige stevner)
– Det innføres veteranklasse i NM FITASC Sporting
– Autotrap strykes som offisiell øvelse

Pistol
– Øvelsene Luftpistol fallfigur 30 skudd og Luftpistol standard 30 skudd er strøket.
– Det innføres ungdomsklasser i Sprintluft

Rifle
– Øvelsen 15m standardrifle, 30 skudd liggende er strøket.
– Parøvelsen Air 50 innføres som NM-øvelse

Rekordberettiga øvelser generelt
– Det er rydda opp i oversikten over hvilke finaleøvelser som er rekordberettiget, med bakgrunn i endringene i det internasjonale konkurranseprogrammet