Advarsel mot ulovlig markedsføring av «folkeandelen»

Vi har fått melding om at flere klubber i seinere tid er kontaktet av noen som kaller seg «Spilleautomater.com», og som tilbyr klubbene å delta i «folkeandelen». Dette må klubbene ikke engasjere seg i, les hva Lotteritilsynet skriver dette om virksomheten:
«Flere lag og organisasjoner har den siste tiden blitt kontaktet av Spilleautomater.com med tilbud om å ta del i det de kaller for folkeandelen. Dette er ulovleg markedsføring og formidling av pengespill og vi sendte i juli ut brev der vi ba om at denne virksomheten opphører.
Lag og organisasjoner som inngår et samarbeid med denne typen spillselskap og markedsfører selskapet kan selv bli holdt ansvarlig for å bryte markedsføring- og formidlingsforbudet.»

Les mer på Lotteritilsynets sider.

Vi minner i den forbindelse om at tillitsvalgte i klubbene absolutt bør unngå å ta i mot tilbud man får via telefon og e-post, før man har sjekket grundig hva det dreier seg om. I fjor ble flere klubber lurt av såkalte «kataloghaier» som på telefon tilbød internett-tjenester uten verdi, men som viste seg å koste tusenvis av kroner. Man kommer som regel unna slike avtaler ved å bestride kravene, men det tar tid, og i mellomtiden har man brukt krefter og tid som kunne vært anvendt til noe nyttig for skyttersporten.