14 klubber fikk spillemidler til utstyr

14 skytterklubber fikk fra 3000 til 10 000 kr, tilsammen 94 000 kr, fra ordningen med spillemidler til utstyr for 2015. Utstyr i denne sammenhengen omfatter for Skytterforbundets del klubbvåpen, våpenskap og hjelpemidler for funksjonshemmede.

Det var litt færre skytterklubber som søkte enn tidligere, og alle som søkte, fikk bevilget et beløp, men dessverre ikke alltid så mye som de søkte om. Dette skyldes at potten som NIF har fått til fordeling fra Kulturdepartementet, bare dekker halvparten av det som kommer inn av søknader, og dermed blir det avkorting på beløpene som tildeles. I utgangspunktet kan man søke om 1/3 av prisen på det utstyret man kjøper inn, men i praksis har man de siste par åra ikke fått så mye.

Uansett, pengene kommer godt med for de klubbene som går til innkjøp av klubbvåpen etc., følg med når det kommer informasjon om neste søknadsrunde, sannsynligvis i slutten av september.

Disse klubbene fikk stønad for 2015:

 • Bærum Pistolklubb: 10000 kr
 • Førde Pistolklubb: 5000 kr
 • Hernes Salongskytterlag: 3000 kr
 • Kvalsund IL: 5000 kr
 • Lora Sportsskyttere: 10000 kr
 • Nesna Sportsskytterklubb: 10000kr
 • Numedal Sportsskytterklubb – Skyting: 7500kr
 • Porsgrunn Pistolklubb: 3000kr
 • Sandane Pistolklubb: 5000 kr
 • Sartor Sportsskytterlag: 10000 kr
 • Songdalen jeger og fiskeforening: 7500 kr
 • Vestre Bærum Salongskytterl.: 7992 kr
 • Vigra Og Valderøy Pistolklubb: 5000 kr
 • Zero Pistolklubb: 5000 kr