NSF inviterer til Trenerkurs Trener 2 Pistol og Rifle

Norges Skytterforbund inviterer trenere som har gjennomført Trener 1 (etter den nye trenerløypa) og Trener 2 (etter den gamle trenerløypa) til Trenerkurs Trener 2 Pistol og Rifle.

Tid: 20 – 22 mai (pistol/rifle) og 28 – 30 oktober (pistol) og høsten 2015 (rifle, helg fastsettes senere).
Sted: Thon Hotel Oslo Airport og Alfhallen

Trener 2 er andre nivå i trenerløypa. Fokus er, som på Trener 1, på deltakelse, men på dette nivået blir utvikling viktigere. Trener 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også en del nye moment. Trener 2 er for trenere som ønsker å utvikle seg selv og sine utøvere videre. Idrettsfaglig er treningsprosessen sentral på Trener 2. Trener 1 og Trener 2 dekker breddeidrettens basiskrav på klubbnivå. Trener 2 skal også gi grunnlag for høyere kurs i trenerløypa til Norge Skytterforbund.

Innhold i kurset

Trener 2 Pistol/Rifle består av totalt 75 timer fordelt på 2 kurshelger + e-læring og selvstudium + 75 timer praksis i klubb.
Kurset består av fem deler:
Del 1: E-læring/selvstudium
Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett
Del 3: Kurshelg 2: Pistol/Rifle
Del 4: Praksisoppgave
Del 5: Praksis
Kurshelg 1 gjennomføres 20 – 22. mai på Thon Hotel Oslo Airport.
Kurshelg 1 «Presisjonsidrett» er felles for kursdeltakere fra idrettene Biljard, Skyting, Bueskyting, Bowling og Curling. Kurshelg 2 er fellesidrettslig for presisjonsidrettene og vil inneholde følgende temaer:
1. Aldersrelatert trening
2. Mental trening for unge utøvere
3. Trenerrollen i ungdomsidrett
4. Anatomi og skadeforebygging
5. Treningsplanlegging

Kurshelg 2 gjennomføres for «Pistol» helgen 28 – 30. oktober og for «rifle»fastsettes helgen senere. Mest sannsynlig blir dette i Alfhallen.
Kurshelg 2 er idrettsspesifikk og vil inneholde følgende temaer:

1. Skytetekniske elementer og treningsledelse
a. Pistol 
i. Presisjon – generell teknisk trening
ii. Presisjon – luftpistol
iii. Finpistol – presisjon
iv. Finpistol – duell
v. Standardpistol

b. Rifle 
i. Liggende skytestilling
ii. Knestående skytestilling
iii. Stående skytestilling
2. Treningsmetoder for skyttere
3. Aldersrelatert trening
4. Norges Skytterforbund som organisasjon
a. ISSF og ESC
b. Lover og regler

Kursavgift/egenandel
Kr 3000 pr deltaker (inkl. begge helger). Egenandelen dekker kursmateriell, alle måltider og overnatting i dobbeltrom. Deltakere som må reise til Gardermoen med fly får redusert egenandelen med kr 500 pr kurshelg. For deltakere som ikke ønsker overnatting reduseres egenandelen med kr 500 pr kurshelg.

Opptakskrav
For å ta Trener 2 kreves det at man er autorisert Trener 1 og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener (NB! Praksiskravet på 45 timer i klubb må være gjennomført og godkjent).

Deltakere som har gjennomført trener 1 og/eller trener 2 etter den gamle trenerløypa må gjennomføre oppdatering for å kunne delta på dette kurset. Oppdateringen består av 15 timer e-læring.

NB! Vi anbefaler kurset også for deltakere som har gjennomført trener 2 etter den gamle trenerløypa. Dette kurset er langt mer omfattende enn det gamle trener 2 kurset, og mesteparten av modulene er helt nye. Trenere som er autorisert som trener 2 etter den gamle trenerløypa må uansett gjennomføre kurshelg 1 som oppdatering for å kunne gå videre på trener 3 i den nye trenerstigen.

Påmelding til: lindis.graesdal @ skyting.no innen 20. mars.

Ta kontakt om du har spørsmål!