Kretslederkonferansen: Hvordan kan organisasjonen styrkes?

Endringer som kan forenkle og strømlinjeforme forbundsstyret ble diskutert på kretslederkonferansen i Oslo 17. – 18. juni 2016.

Leder av organisasjonsutvalget, Håvard Larsen, var særlig opptatt av en tilnærming av forskjellige skytegrener, både på topp- og breddenivå, og ba deltagerne om deres meninger om utvalgets forslag for strukturendringer på forbundsnivå, da kretsledere fra hele Norge var samlet i Oslo denne helgen under årets kretslederkonferanse.

Meningene var delte, men generelt positive, blant de 29 deltagerne som representerte 17 kretser. Rammen rundt årets konferanse på Thon Opera Hotel var hyggelig, og som vanlig var diskusjoner i pausene og under måltidene nesten like nyttig som selve innslagene. (Du kan du lese mer om forslagene i Skytternytt og her på skyting.no. )

Sportssjefen, Tor Idar Aune, tok opp flere momenter, men hans ønske om å skape lagfølelse blant alle våre toppskyttere, uansett gren, var noe han brant for. Hans mål er å plassere våre skyttere på seierspallen under mesterskap rundt i hele verden, men han minte deltagerne på at alle våre toppidrettsutøvere begynte i breddeidrett og at det er klubbens, og særlig kretsens, oppgave å oppfostre unge skytetalenter.

På lørdag kunne Anne Cappelen fra Antidoping Norge fortelle oss om endringer i dopingreglene og vise oss deres forbedrede nettside som er lettere å finne fram i: www.antidoping.no  Det er ingen vesentlige endringer i reglene om bruk av betablokkere, men Cappelen oppfordret skyttere som trenger dispensasjon i forveien av NM om å ikke vente til akkurat 30 dager før, men å søke god tid i forveien.

Dag Olav Rønning og Helene Rønningen fra forbundskontoret ga en innføring i den nye og forbedrede nettsiden skyting.no. Kretsene oppfordres til å benytte nettsiden for å nå ut til sine klubber og medlemmer. Det er nå enklere enn noensinne å publisere stoff på kretsens område. Sidene blir også i disse dagene utvidet med mye stoff om utdanning, barne- og ungdomsidrett og klubbstøtte.

I forbindelse med organisasjonskomiteens arbeid med forenkling av hverdagen for klubbene demonstrerte Dag Olav Rønning hvilke muligheter som ligger i å bruke NIFs løsninger for terminliste, påmelding og resultatservice. Mange funksjoner som er nyttige for klubbene og enkeltskytterene er ferdig utviklet, men det det må også settes igang et utviklingsarbeid for å oppfylle skytteridrettens særskilte behov.

Generalsekretær Arild Groven underrettet deltagerne om nærstående endringer i våpenlovgivningen, både i Norge og i EU. I Brussel har prosessen for endringer i det europeiske våpendirektivet skutt fart etter terrorangrepene i Frankrike og Belgia. De foreslåtte endringene er blitt utvannet, og det er umulig å si presis hva det nye direktivet vil inneholde når det iverksettes i løpet av høsten. Arbeidet med den nye våpenloven her hjemme, som har pågått i seks år, er nå på stedet hvil mens EU kverner gjennom sitt direktiv. Det er ikke nødvendig med dobbeltarbeid, og en ny norsk våpenlov kan ikke være mer liberal enn et ny europeisk våpendirektiv, så her på berget må vi bare vente.

Aune, Berg-Knutsen. Larsen, LauritzenFra venstre: Sportssjef Tor Idar Aune, president Jan Tore Berg-Knutsen, leder av organisasjonsutvalget Håvard Larsen og visepresident Tom Lauritzen. (Foto: Andrew Walls)