NSFs nye dataløsning – beslutning om innføring

Referansegruppen for nye dataløsninger hadde et heldagsmøte 25.oktober. Her ble det besluttet at de nye dataløsningene settes i offisiell produksjon 15.desember 2016.

Det kommer i dissa dager 2 artikler med informasjon om løsningen. Denne artikkelen dreier seg om prosessen og arbeid som skal gjøres frem til produksjonsstart. Det kommer parallelt en artikkel om selve bruken av de nye dataløsningene.

NIF IT-løsningene og stevneleverandørene

NIF IT-løsningene skal ikke erstatte systemer som benyttes av klubbene for å organisere selve konkurransen. Før stevnet støtter NIF IT-løsningene en automatisert prosess for godkjenning av stevner samt søkbare terminlister. For en rekke konkurranser vil man også kunne benytte en påmeldingsløsning, men det er ikke et krav til å benytte denne.
Etter konkurransen finner du i NIF IT-løsningene alle resultatlister og oppdaterte rankinger under forutsetning av at stevnearrangør laster dette opp. Videre gir NIF IT-løsningene medlems- og klubbservice.

Eksterne leverandører

Pr 25.oktober er leirdue.net den eneste leverandøren av stevnesystem som har godkjente integrasjoner med NIF IT-løsningene. Det arbeides med ytterligere 5 leverandører, og vi har god tro på at flere av disse vil godkjennes når vi har neste test 17.november.

Påmeldingsmodulen

Påmeldingsmodulen i NIF IT-systemet kan ikke brukes for alle typer stevner. Når arrangøren oppretter stevnet, må man ta en avgjørelse på om påmeldingsmodulen skal benyttes i den aktuelle konkurransen. Dersom den skal brukes, må man i tillegg krysse av for om påmeldingene skal gå via modulen som regulerer skiver og skytetider (slot-time). Påmeldingsmodulen vil selvsagt få utvidet funksjonalitet i senere versjoner, herunder også en betalingsløsning. Hva betyr dette når vi produksjonssetter løsningen 15.desember?

For feltpistol:
For de konkurransene som ikke benytter skiver og skytetider, kan arrangøren velge om de vil benytte påmeldingsmodulen eller ikke. Dette anbefales, da man får tilgang på grunnleggende informasjon på en enkel måte, men arrangøren kan fritt benytte andre ønskede systemer.

For pistol, rifle og viltmål:
De konkurransene som er basert på X antall skiver/baner med Y skytetider og de stevnene som har åpen påmelding hvor skytetider settes opp lokalt av arrangør, kan bruke påmeldingsmodulen.

For lerdue:
Som over, dog de som bruker leirdue.net-løsningen, skal IKKE bruke påmeldingsmodulen. Leirdue.net vil ivareta påmeldinger for konkurransene som tidligere, men den enkelte skytter vil bli bedt om å oppdatere sitt medlemsnr (PersonID) som finnes på startkortet.

Opplæring og superbrukere

Vi hadde første opplæring av superbrukere 26.oktober. Her fikk vi mange meget nyttige tilbake-meldinger som vi selvsagt tar på stort alvor. Som nevnt innledningsvis i denne artikkelen kommer det en egen artikkel vedrørende opplæring og bruk av løsningene, men her er noen stikkord:

  • Beskrivelse av konkurranseprosessen
  • Enkle brukerveiledninger pr rolle
  • Få med både MinIdrett og KlubbAdmin som del av opplæringen
  • Mer skreddersydd opplæring for skyttere
Løsningen

Selve løsningen er fortsatt under utvikling. NIF IT-løsningene ble oppdatert for alle kunder 18.oktober. Dette kalles å legge ut en release. Neste release vil legges i produksjon 15.november. For oss i Norges Skytterforbund er denne oppdateringen svært viktig. Mye ny funksjonalitet er utviklet og testes nå samtidig som vi har en rekke detaljer som skal ytterligere utvikles. Dag Olav Rønning, Kenneth Eikenes og øvrige medlemmer av referansegruppen er sentrale i å godkjenne funksjoner etter hvert som de blir ferdig utviklet.

Startkort – PersonID – viktig arbeid for medlemmer og klubber

Alle må ha PersonId for å få sine resultater fra 01.januar 2017 som del av rankingen. For de aller fleste medlemmene i Norges Skytterforbund ligger allerede PersonID tilgjengelig i MinIdrett når du klikker på startkort. Dersom du ikke finner deg selv i MinIdrett, må du sammen med klubben sørge for å få deg registrert.
3.oktober sendte vi alle klubber en detaljert beskrivelse av 2 oppgaver. Den ene oppgaven var å registrere epostadresser for sine medlemmer og kontrollere at klubbens medlemsregister er komplett og oppdatert i KlubbAdmin innen 17.oktober. En del klubber har fått gjennomført dette, mens andre klubber ligger etter. Vi ber etternølerne prioritere å gjøre sine oppdateringer.

Klasseføring 2017

Klasseføring for 2017 bygger på resultater oppnådd pr 1.oktober 2016. Pål Hembre-løsningen har klasseføring for ca. 5000 pistol-skyttere. Vi legger nå inn PersonID for de skyttere vi finner og gjør en maskinell innlasting som klubbene må kvalitetssikre i siste halvdel av november.
Klasseføringen for øvrige grener er en vesentlig mindre jobb. De vil derfor bli registrert manuelt av nøkkelpersoner pr gren (viltmål, lerdue, rifle).

Anleggsregister

NIF IT-løsningen gir mulighet for å registrere alle anlegg med GPS-koordinater. Vi vil sentralt legge inn data fra Kulturdepartementets anleggsregister før 15.desember, dette omfatter de anleggene som har fått spillemidler. I samarbeid med klubbene vil vi i 2017 samle inn data for å gjøre registeret mest mulig komplett.

Dommerregister

Skytterforbundet har et helt oppdatert dommerregister, men det er manuelt. Vi vil sentralt oppdatere dette før 15.desember, og for de som er godkjente dommere vil dette komme på startkortet med gyldighetsdato.

Terminlister 2017

Terminlistene fylles nå opp i excel-løsningene de 4 grenene har. Disse listene vil bli punchet sentralt i perioden 1.-14.desember. Vi antar det vil dreie seg om ca 2000 stevner.

*********

Neste oppdatering kommer medio november. Spørsmål rettes til Dag Olav Rønning: dag.ronning @ skyting.no eller Håvard Larsen: mail @ havardlarsen.net.