Endringer i OL-programmet for 2020?

IOC har som mål at OL 2020 Tokyo skal ha 50% kvinnelig deltakelse og har tatt kontakt med de ulike internasjonale forbundene for å få dem til å tilpasse sine øvelsesprogram. IOC ønsker også flere øvelser der menn og kvinner konkurrerer på lag (som i mix-stafetter).

Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) har i den forbindelse nedsatt en ad hoc-komite for å utrede hva skytteridretten kan/må gjøre; det er jo nå 9 skytterøvelser for menn og 6 for kvinner i OL. Komiteen har kommet med dette forslaget:
– Det skal fortsatt være 15 øvelser, 5 i hver gren
– Dobbelttrap byttes ut med en lagkonkurranse i OL-trap med mix-lag
– 50m rifle, 60 skudd liggende byttes ut med en lagkonkurranse i luftrifle, med mix-lag
– 50m fripistol byttes ut med en lagkonkurranse i luftpistol, med mix-lag

Forslaget skal nå ut på høring, og planen er å gjøre et vedtak om OL-programmet 2020 i juni/juli neste år. (Men ad hoc-komiteen har vært såpass topptung at det er stor mulighet for at forslagene går gjennom.) De foreslåtte mix-øvelsene vil bli tatt inn på øvelsesprogrammet i WC-konkurransene i 2017, men det vil ikke skje noe med de tre øvelsene som er foreslått tatt ut av OL-programmet. Og sjøl om øvelsene forsvinner fra OL, vil de fortsette å inngå i programmet i de internasjonale skyttermesterskapene.

Les mer hos ISSF.