Tildeling av breddemidler 2017

Fra venstre: Ole Henrik Gusland, Maren Galguften Lunsæter og Thomas Strøm

Årets breddemiddelutvalg har bestått av Ole Henrik Gusland, Thomas Strøm og Maren Galguften Lunsæter. Komiteen hadde møte mandag 19. desember 2016 på Radisson Gardermoen for å fordele midlene. Etter flere timer med diskusjon, kom de frem til følgende fordeling. Alle klubber som har søkt har fått tilsendt svarbrev per e-post 16.01.17.

«Vi syntes det var spesielt vanskelig å velge ut lag som skulle få støtte til elektroniske skiver og lerdueanlegg fra den gode søknadsbunken, men vi er fornøyd med vår prioriteringsliste der vi først og fremst har tenkt på bredden» forteller Maren.

Totalt hadde komiteen 200 000,- å fordele til krets, kretsene søkte om 485 000,- til sammen.
Det var 11 kretser som søkte og alle fikk noe midler:

Krets Tildelt sum
Akershus SK 20 000
Aust-Agder SK 5000
Glåmdal SK 5000
Hedmark SK 10 000
Hordaland SK 35 000
Møre og Romsdal SK 20 000
Nordland SK 15 000
Nord-Trøndelag SK 10 000
Sør-Trøndelag SK 15 000
Telemark SK 25 000
Østfold SK 40 000

Totalt var det 250 000 å fordele til lerdue og elektronikk, klubbene søkte om 2 578 000,- til sammen.
Det var 31 klubber som søkte og 9 klubber som fikk tildelt midler.

Klubb Tildelt sum
Tana og Nesseby PK 30 000
Kristiansund PK 30 000
Svolvær PK 30 000
Hedalen Miniatyrgruppe 20 000
Lundamo MSL 20 000
Styrvoll Miniatyrgruppe 30 000
Krapfoss SSL 30 000
Sandefjord Lerdueskyttere 30 000
Sarpsborg og Omegn JFF 30 000