Nytt våpenamnesti

Fra 1. mars til 31. mai har politiet innført våpenamnesti. Det betyr at du kan levere inn uregistrerte våpen uten å risikere straff for brudd på våpenloven. 

Mange i Norge har uregistrerte våpen liggende. Disse kan ofte være overtatt i forbindelse med dødsbo og husrenovering, og ikke alle vet at de må registreres. Andre igjen er redde for konsekvensene av å ha et ulovlig våpen, og tør ikke ta kontakt med politiet. Derfor er amnestiet en god anledning til å rydde opp, og bli kvitt ulovlige våpen, våpendeler eller ammunisjon. Du risikerer heller ikke å miste våpenkort på lovlige våpen, eller få avslag på framtidige våpensøknader. I tillegg kan de som ønsker det levere våpen og ammunisjon anonymt.

Dette er det tredje nasjonale våpenamnestiet politiet innfører. Forrige gang var i 2008, og før det i 2003/2004. Til sammen har 42.000 våpen blitt levert inn i disse periodene.

Når amnestiet utgår, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel, så det oppfordres på det sterkeste å benytte seg av denne muligheten.

Hvilke muligheter har du?

Har du et uregistrert våpen? Under amnestiperioden kan du:

  • Søke om å få våpenet innregistrert for å beholde våpenet som et lovlig våpen
  • Søke om å få våpenet innregistrert for videresalg
  • Søke om å beholde våpenet som et deaktivert/plombert våpen
  • Levere våpenet til destruksjon

Du kan også lese om amnestiet på politiets egne sider.

Ikke vent til siste øyeblikk

Erfaring viser at mange utsetter å kontakt politiet før de to siste ukene, noe som fører til stor pågang på lensmannskontorene og politistasjonene. Derfor oppfordres det til å utnytte seg av amnestiet i god tid før det avsluttes.

Uansett er det viktig å kontakte politiet i forkant, og ikke troppe uanmeldt opp på politistasjonen. Dette er fordi politiet ønsker kontroll på hva som kommer inn, og vurdere om gjenstandene eventuelt skal hentes av kyndig personell. Under tidligere amnestier har for eksempel gammelt, ustabilt sprengstoff blitt levert inn i skranken på politihuset, noe som naturlig nok ikke er ønskelig.

Det er noen våpen som er tillatt å eie uten at de er registrerte. Norges Jeger- og Fiskerforbund har også laget en god og utfyllende sak rundt disse våpnene og amnestiet generelt, som det anbefales å lese.