HUSK IDRETTSREGISTRERINGEN 2016 – REGISTRER ALLE KLUBBENS UNGDOMMER

Idrettsregistreringen (også kalt Samordnet rapportering) er Idrettsforbundets årlige registrering av alle klubbers adresse¬informasjon, medlemstall og aktivitet. Registreringen gjøres som i fjor i NIFs KlubbAdmin via denne internettsiden: https://ka.nif.no/ , med frist 30. april. Har dere ikke fått informasjon fra NIF om registreringen eller har problemer med å logge dere på, kontakt da Idrettsforbundet: support @ idrettsforbundet.no, tlf. 03615.

Det aller viktigste for skytterklubbene er at dere registrerer alle aktive barn og ungdommer! Som aktive regnes alle som deltar i klubbens virksomhet, for eksempel på treninger, ikke bare de som er med i konkurranser.
 
Har dere aktive barn og ungdommer, gir det en andel i de statlige aktivitetsmidlene som idrettsrådene i hver kommune årlig fordeler mellom idrettslagene i kommunen. Aktivitetstallene fra Idrettsregistreringen, og særlig de for barn og ungdom, brukes også når Idrettsforbundet og andre skal fordele penger og annen støtte mellom de ulike idrettene.
 
Vær oppmerksom på at hvis dere har vært inne og lagt inn opplysninger, og seinere oppdager at dere f.eks. ikke har registrert alle ungdommene deres, er det ingenting i veien for å gå inn og rette tallene. Det er de siste opplysningene som legges inn før registeret stenger 30. april kl. 24.00, som teller.

Litt praktisk informasjon:

1. Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med aktivitetsregistreringen:

– Aktive i denne sammenhengen er alle medlemmene i klubben som deltar i klubbens virksomhet, enten de deltar i konkurranser eller på treninger, er engasjert som tillitsvalgt/trener, eller er jevnlig med på dugnader og annen klubbvirksomhet. For mange skytterklubber vil derfor medlemstall og aktivitetstall være det samme.
– Funksjonshemmede: Har dere aktive med en funksjonsnedsettelse, skal dere registrere dette i egne felt i rapporten. Slik aktivitet kan gi ekstra støtte fra kommunen.
– Har dere medlemmer som er aktive i flere grener (lerdue, pistol, rifle og/eller viltmål) skal de «telles» flere ganger.

2. Medlems- og aktivitetstall fra KlubbAdmin:

Både når dere skal registrere antall medlemmer og aktive, er det en knapp i registeringen som henter data fra KlubbAdmin pr. 31.12.2016. (Dette gjelder også dere som bruker andre NIF-godkjente medlemsprogrammer.) Denne funksjonen forenkler rapporteringen, men ta en sjekk av tallene før dere går videre, det kan være feil, særlig når det gjelder antall medlemmer kontra antall aktive. Og husk at om dere oppdaterte KlubbAdmin i år med medlemmer/aktive som også var i klubben i 2016, vil ikke disse bli med i den automatiske rapporten.

3. Til klubber som samarbeider med JFF-lag, skytterlag o.l.:

Husk at det i utgangspunktet bare er medlemmer som er aktive i Skytterforbundets grener skal telles med. Dette gjelder både registrering av antall medlemmer og aktive.

4. Momskompensasjon:

Alle klubber har rett på momskompensasjon for varer og tjenester, men dere må søke. Søknaden sender dere inn fra samme sted som Idrettsregistreringen, men fristen er 15. august, så dere må ikke søke nå. (Men det kan være greit når dere allikevel er pålogget.) Søknaden er enkel, det er for de aller fleste klubber bare å ta fram det årsmøtegodkjente klubbregnskapet fra i fjor, finne samlet sum for driftskostnader og fylle ut dette beløpet i søknadsskjemaet. Alle som søker får utbetaling, den vil være på mellom 5 og 7% av beløpet dere rapporterer inn.

5. Brønnøysundregistrene:

Dere kan også bruke Idrettsregisteringen/KlubbAdmin til å oppdatere klubbens data i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret/Frivillighetsregisteret), dette gjelder etter hvert de aller fleste klubber.