Ingrid Stubsjøen med i mentorprogram

Denne høsten har Norges Idrettsforbund (NIF) startet opp med et mentorprogram som skal bidra til at flere kvinner tar steget mot toppverv i norsk idrett. Interessen for mentorprogrammet har vært stor blant særforbundene. Det er plass til 15 personer i mentorprogrammet, og NIF mottok hele 35 søknader. Vi har vært så heldig å få med lederen av vår nye Toppidrettskomité (TIK), Ingrid Stubsjøen. Ingrid har tidligere erfaring som landslagsskytter (rifle), tidligere medlem i Fagkomité Rifle, og nå altså leder av  TIK og styremedlem i Forbundsstyret.

Målgruppen for mentorprogrammet er kvinner som har lederroller i styre eller administrasjon i norsk idrett på særforbunds- eller idrettskretsnivå, eller som har plan for videre lederverv i samarbeid med sin leder. Programmet er en unik mulighet for kvinnelige toppledere, og kvinner som ønsker å bli toppledere, til å bygge nettverk og hente kunnskap og erfaringer fra de som har vært eller er i tilsvarende posisjon.

Mentor for Ingrid Stubsjøen blir Astrid Waaler Kaas som er president og tidligere generalsekretær i Norges Orienteringsforbund.

Ingrid Stubsjøen og Astrid Waaler Kaas

Vår egen president, Håvard Larsen, stiller som mentor for Trudi Andersen som er fungerende president i Norges Vannski og Wakeboardforbund.

Håvard Lasen og Trudi Andersen

Du kan lese mer om mentorprogrammet her.