Trenger klubben din en ekstra inntekt?

Norges Idrettsforbund har nå lansert Idrettsdugnad.no!

Norges idrettsforbund har stiftet idrettsdugnad.no som skal gi flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler.

Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Les nyhetssak om Idrettsdugnad som ble lansert 6. september 2017.

Les mer om Idrettsdugnad