Nye regler for deaktivering (plombering) av skytevåpen.

Politidirektoratet informerer Norges Skytterforbunds medlemmer om nye regler for deaktivering (plombering) av skytevåpen.

De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, erstattes nå med nye regler som følge av en forordning fra EU.

Les mer om de nye reglene på politiets nettsider.