Ingen endring i uttaksstevner

Øvelsesprogrammet i EM-uttaksstevnene til helga blir ikke endret, selv om antall skudd økes fra 40 til 60 på både luftpistol og luftrifle i EM.

Først i dag tirsdag har vi fått endelig bekreftet at EM-programmet endres for både junior og senior. Alle kvinner skal skyte samme program som menn på pistol, rifle og viltmål. Sportssjef satte umiddelbart i gang et arbeid for å kunne ta en rask avgjørelse om dette skulle ha betydning for siste del av EM-uttaksstevnene på rifle og pistol.

De to tillitsvalgte på Skytterlandslaget har på kort varsel i dag innhentet synspunkter fra landslagsutøvere. I tillegg har landslagstrenere, toppidrettskomiteens medlemmer, forbundskontorets ansatte og andre involverte fått uttale seg og vært en del av diskusjonene i dag. Det er på bredt grunnlag vi tar en rask avgjørelse.

Spørsmålet har altså vært om vi skal skyte det nye EM-programmet i de to siste uttaksstevnene, og dermed altså endre uttakskriteriene for EM halvveis i denne konkurransen om plass i Europamesterskapet i februar.

Vurderingene fra de fleste er at rifleskyttere lettest kan endre til 60 skudd. For pistol har økning i antall skudd større betydning på grunn av belastningen med heving av arm. For seniorutøvere bør dette likevel ikke være betydelig, da utøverne over tid har gjennomført treninger med langt flere skudd og således er godt rustet. For de yngste juniorutøverne er det annerledes fordi treningsgrunnlaget sannsynligvis er mindre. Slik sett bør endringene vurderes separat for junior- og seniorklasse.

Mentalt har det større betydning. Ingen skyttere har erfaring med 60 skudd i konkurranse og har således ingen gjennomføringsplan klar for øyeblikket. På fire dagers varsel er det utfordrende å få dette på plass og kan oppleves som en urimelig belastning for utøverne.

I forhold til selve konkurransen i EM er det viktig før ett uttak å vite hvilke utøvere som tilsynelatende mestrer dette allerede nå. Det gir et signal om hvilke utøvere som er endringsvillige på kort varsel og/eller mestrer endringer raskt. All erfaring fra annen idrett viser at dette er avgjørende i tidlig fase av en endring eller utvikling av idretter. På en annen side er det fortsatt to måneder igjen til EM og slik sett bør ikke to konkurranser til helga, fire dager etter endring, vektlegges betydelig.

Hvis vi endrer før siste to uttakskonkurranser, vil norske skyttere tidlig få muligheten til å gjennomføre viktige konkurranser over 60 skudd som forberedelse til EM og de framtidige internasjonale konkurranser. Dette er også tatt med i vurderingen.

I uttakskriteriene til EM står det at 3 av de 4 beste resultatene teller i sammendraget som avgjør rangering før uttak. Første spørsmål er om det er riktig å endre kriteriene midt i uttaket. Her må vektlegges at dette ikke er noe NSF innfører, men at vi må forholde oss til endringer gjort av ISSF og ESC.

Likevel skaper det utfordringer for rettferdig uttak basert på vedtatte kriterier. Ved innføring av 60 skudd i de to siste konkurransene, økes antall skudd med 40, som tilsvarer en hel konkurranse. Utøvere med formtopp eller som lykkes best av andre årsaker første helg, vil kunne stille svakere totalt sett hvis alle skuddverdier skal innregnes. Motsatt vil det altså være klar fordel å skyte godt siste helg, da man har 40 flere skudd å hente poeng på.

Et forslag vil være å ta 2/3 av samlet poengsum i de to siste stevner og lese av hvilke tre av fire stevner som skal telle sammenlagt. Her vil det være noen utøvere som kanskje drar fordel av at det økes til 60 skudd, men det er besnærende å tro at snittet pr. skudd vil bli lavere hvis skytterne skal skyte 60 skudd, som man ikke har erfaring med fra tidligere. Vil da dette kunne være rettferdig i ett uttak til det som for noen er sesongens høydepunkt?

Et annet forslag vil være å bare benytte summen av de første 40 av 60 skudd i rangering før EM-uttak, og samtidig la utøverne skyte ferdig 60 skudd for å trene på denne type konkurranse. Det føles ikke som en god løsning å gjøre det på denne måten i denne sammenhengen.

Det er både i rifle og pistol blitt operert med vurderingskrav både i junior og senior i uttakskriteriene. Det står at skyttere bør skyte dette resultatet minimum en gang i uttaksstevnene, eller flere ganger tett opp mot vurderingskravet for å være aktuelle for årets EM. Skal det skytes 60 skudd, må nye vurderingskrav etableres eller det må vedtas at dette ikke skal vektlegges på samme måte. Hva vil et vurderingskrav være i så fall, når det ikke finnes referanser til hva kvinnelige skyttere er gode til i konkurranse over 60 skudd? Snittet på 40 skudd ganger 60? Eller blir det for enkelt?

Flertallet av utøverne er positive til endring og mener det er sportslig forsvarlig. De forstår samtidig at dette kan føre til utfordringer med uttak. De som er i mot endring har sterkere mening om det enn de som er for endring.

Dette er summert det viktigste som er åpent diskutert gjennom dagen. Det er åpenbart flere argumenter for og i mot, men det får komme i den framtidige diskusjonen om hvilken betydning dette skal ha for utviklingen av både bredde- og toppidrett i NSF. Den diskusjonen kommer i tida framover.

Dagens konklusjon gjelder kun hva vi skal gjøre i det kommende uttaksstevnet i Meråker til helga, og sportssjefen har landet på følgende konklusjon:

Det skytes 40 skudd på 10 meter luftpistol og luftrifle for kvinner i de siste to konkurransene, i henhold til vedtatte uttakskriterier. Det vektlegges at dette er mest rettferdig i forhold til utøvernes muligheter til å forberede seg til stevnene.

Det ville også vært krevende å gjennomføre et rettferdig uttak hvis endringene skulle kommet nå midtveis i uttakskonkurransene. Vi finner det vanskelig å endre uttakskriterier når konkurransene er i gang. Vi mener derfor at vi ivaretar utøvernes interesser best ved å ikke endre programmet.

Vi mener samtidig det er avgjørende at våre rifle- og pistolskyttere snarest tar inn over seg endringene og legger opp sin trening og sine konkurranser deretter for å møte framtidas øvelser på best mulig måte raskest mulig.

Spørsmål eller kommentarer til dette sendes til sportssjef Tor Idar Aune på mail tori @ skyting.no.

Når dette nå er avklart og offisiell informasjon kommer fra ISSF og ESC (ventes denne uken) så vil NSF finne svar også på hvilken betydning endringer i skyteprogram i alle øvelser og grener skal få for treningsarbeid og konkurransegjennomføring (både for utøvere og arrangører) i sesongen 2018. Det er helt klart at endringer må til på svært mange områder. Herunder alt fra rekrutteringsarbeid og skadeforebyggende arbeid, til arrangementstekniske spørsmål med mer. Dette er tatt tak i allerede, men her må alle smøre seg litt med tålmodighet for at vi kan være mest mulig sikre på å ta de riktige avgjørelser i TIK, BIK, TK og NSF-styret.

Ullevål 5.desember
Tor Idar Aune
Sportssjef