Momskompensasjon for idrettsanlegg – husk å søke før 1. mars!