NSF kritisk til lovforslag om fjerning av varslingsplikt ved kontroll av våpenoppbevaring

Forslag til ny våpenlov skal opp til debatt i Stortinget torsdag 8. mars. Dette etter at justiskomiteen nå har levert sine merknader. Skytterorganisasjonene har fått gjennomslag for en del saker, men ikke for alt.

Du finner lovforslaget med justiskomiteens kommentarer her.

EUs våpendirektiv er tatt inn i forslaget, noe som medfører at enkelte typer halvautomatiske rifler havner i kategorien forbudte våpen. Det gjelder blant annet rifler av typen AR-15, selv om det er foreslått dispensasjonsmulighet etter strenge kriterier for enkelte skyttere som kan dokumentere særskilt behov for våpentypen. Det er spesielt at det foreslås at forbudet mot enkelte våpentyper skal gis tilbakevirkende kraft, uten at det utløser noen form for økonomisk kompensasjon/erstatning.

Norges Skytterforbund (NSF) er spesielt kritisk til at man i lovforslaget fjerner varslingsplikten ved kontroll av våpenoppbevaring. NSF mener politiet har et legitimt behov for å utføre denne typen kontroller, men at våpeninnehaverne må varsles i forkant. Hvis politiet har skjellig grunn til mistanke om brudd på våpenloven, har de allerede i dag hjemmel for å foreta uanmeldt kontroll.

– Skyttere og jegere settes i en helt spesiell rettsstilling hvis politiet, rutinemessig skal kunne utøve uanmeldte kontroller i private hjem, sier generalsekretær i NSF, Arild Groven.

– Mange vil videre oppleve det stigmatiserende å plutselig få polititjenestemenn på døra, påpeker generalsekretæren.