Samarbeidsavtale mellom NSF og DFS signert

Norges Skytterforbund (NSF) og Det frivillige skyttervesen (DFS) signerte forrige uke en ny samarbeidsavtale. Avtalen sikrer blant annet et bedre treningstilbud for paraskyttere og viderefører samarbeidet de to forbundene har for å styrke rammevilkårene for skyteidretten.

I avtalen legges det til rette for paraskyttere ved at DFS-lagene åpner dørene for utøvere der hvor NSF ikke har klubber som kan gi et tilbud. Videre formaliserer avtalen samarbeidet om felles utfordringer i rammevilkår for skyteidretten, slik som våpenlovgivningen og anlegg.

Generalsekretær Jarle Tvinnereim i DFS mener samarbeidsavtalen er en stor fordel:

– DFS har et godt samarbeid med NSF, og organisasjonene inngikk i 2013 en samarbeidsavtale om tilrettelegging for funksjonshemmede. De siste årene har vi hatt et stadig tettere samarbeid i saker som vedrører spesielt våpenlovgivningen og anleggssaker av felles interesse. En formalisering av dagens samarbeid gjennom en avtale gir begge organisasjonene større tyngde i politiske saker, og vi kan være i forkant av utfordringer som kommer. Dette er en stor fordel for å sikre skyttere gode rammevilkår for å utøve trening og konkurranseskyting, sier han.

Generalsekretær Arild Groven i NSF er også fornøyd med avtalen:

– Dette er meget positivt. Vi har allerede et godt samarbeid som nå videreføres og formaliseres.

Generalsekretærene vil følge opp samarbeidsavtalen og holde en fortløpende dialog.