VIKINGSTEVNET ER FLYTTET TIL HØSTEN PGA BRANNFAREN!

Grunnet  brannfare flyttes stevnet til høsten. Prognosene viser ingen nedbør de neste 10 dagene.

Vi må derfor flytte Vikingstevnet, som en følge av denne flyttingen så må vi også kansellere et stevne den 24 september.

Dermed blir kabalen som følger:

Vikingstevnet:

7F/G Hurtigpistol             Fredag 8/6-18                   flyttes til              Lørdag 22/9-18                 kl. 10.00

5 Standardpistol              Lørdag 9/6-18                    flyttes til              Fredag 21/9-18                 kl. 16.30

4 Silhuettpistol                 Lørdag 9/6-18                    flyttes til              Lørdag 22/9-18                 kl. 13.30

6F/G VM                             Søndag 10/6-18                flyttes til              Søndag 23/9-18                kl. 10.00

6F/G VM                             Mandag 24/9-18              Avlyses.

7/FGMRS                            Lørdag 18/8-18                 flyttes til              Lørdag 11/8-18                 kl. 10.00