Uttak Nordisk Felt Pistol

Til uttaket i Nordisk Felt Pistol er følgende personer kvalifisert, etter en spennende konkuranse i grovfelt. De skjøt først 3 standplasser, deretter ble de plassert etter hvordan de var rangerté før de skjøt tre nye plasser. Resultatet sammenlagt var uttakskriteriene.

Retter en stor takk til John Lothe, Per Rune Magnussen og Torodd Laffen Solberg som var standplassledere under konkurransen.

Skytterne skal reise på treningsleir i to dager før konkurransen i Danmark i september.

Følgende skyttere er tatt ut til Nordisk Felt Pistol:
Junior/ungdom
Fredrik Berg Forren
Frank Noren
Jørgen Vik
Vilde Sunde

Kvinner
Britt Elena Wollan
Mona Gjeldstad
Elise Baumann
Ingunn Marie Edvardsen

Menn
Runar Magnussen
Harald Strømmegjerde
Jan Arild Myrhaug
Thomas Haugland

Junior/ungdom

Senior Kvinner