Ny idrettskonsulent i Norges Skytterforbund

NSF har fått en ny idrettskonsulent. Fra denne høsten tar Oda Løvseth over som idrettskonsulent i Norges Skytterforbund i en vikariatstilling NSFs fast ansatte idrettskonsulent Helene Rønningen har gått ut i fødselspermisjon.

Oda kommer opprinnelig fra Hamar, men er i dag bosatt i Oslo. Hun kommer nå inn i stillingen etter ett år som lagfører ved gardeskolen på Terningmoen, som er hovedleverandøren av gardister til Huseby og de ulike kompaniene i Hans Majestet Kongens Garde. Fra tidligere vikariat og med bakgrunnen som aktiv rifleskytter har Oda gode kjennskaper til Norges Skytterforbund som organisasjon samt grenene som er underlagt forbundet, noe som kommer godt med i stillingen.

Som idrettskonsulent kommer hun til å få ansvar for å jobbe med ulike prosjekter rettet mot barn og ungdom, rekruttering generelt og klubbutvikling. En viktig arbeidsoppgave vil også være å følge opp ungdomsutvalget i forbundet. I disse dager er hun blant annet i full gang med arrangeringen av Norma Ungdomscup og skyteskole.

Dersom det skulle være noen spørsmål knyttet til breddeidretten eller ungdomsarbeidet i NSF, kan Oda kontaktes på mail oda.lovseth @ skyting.no eller telefon 97 56 36 38.