Stipend unge utøvere 2019

Det har nylig kommet informasjon fra leder i toppidrettskomiteen (TIK), Ingrid Stubsjøen, angående stipend unge utøvere.

Status nå er at stipendet som egentlig skulle vært delt ut i 2018, flyttes til 2019.
Dette innebærer da at potten for neste års utdeling dobles.

Innstillingen fra idrettskonsulenten til TIK gikk blant annet ut på å flytte stipendordningen fra høstparten, til starten av hvert år. Dette betyr at de som blir tildelt stipendet nå vil få nærmere et helt år å bruke pengene på, i stedet for bare noen måneder som tidligere.

Når det kommer til kriteriene for stipendet er ikke disse utarbeidet fullstendig eller klare enda, ettersom innstillingen ble behandlet nå i midten av desember. Kriteriene kommer til å jobbes med i julen, og sendes inn til Breddeidrettskomiteen rett over nyttår for gjennomgang og godkjenning. Først etter dette kommer kriteriene til å legges ut på skyting.no.

Det er viktig for oss å utarbeide presise og forståelige kriterier for å unngå uheldige uoverensstemmelser, diskusjoner eller reaksjoner. Like vel skal vi gjøre det vi kan for at utlysningen kommuniseres godt og i god tid før frist, slik at søkerne får den tiden de trenger til å utarbeide en solid søknad. Det er derfor ingen grunn til å stresse med å utarbeide en søknad nå i julen. Det vil bli gitt god tid fra kriteriene offentliggjøres til fristen for innlevering.

Dersom dere har noen ytterligere spørsmål om stipendordningen, kontakt idrettskonsulent Oda Løvseth på mail oda.lovseth @ skyting.no eller på telefon 97563638.