Unge frivillige under NM-veka 2019

Norges Skytterforbund skal være med på avviklingen av NM-veka også i 2019. I år ønsker vi, i samarbeid med Rogaland Skytterkrets, å ha med flere unge frivillige (mellom 15 og 25 år) til å delta med arrangeringen av NM’et i baneskyting for pistol.

Målet med samarbeidet er å stille med opplæring, kurs og åpne døren til erfaring for de som ønsker å lære mer om blant annet arrangement, lederrollen, trenerrollen og dommerrollen. NSF ser etter unge frivillige som ønsker å være med på å arrangere skytearrangementene som avvikles. NM-veka vil være et steg på veien til å få unge ledere inn i klubber og kretsutvalg som representanter for unge skyttere.

Ved å gi unge frivillige muligheten til å utdanne seg og få kompetanse gratis, håper vi flere vil være med på å gjøre unge skytteres stemme større og sterkere.

Om NM-veka 2019:
NM-veka er et arrangement og samarbeid mellom Norges Idrettsforbund (NIF) og NRK. Under NM-veka avvikler flere av Norges Idrettsforbund sine NM’er. I år er arrangementet satt til å finne sted i Rogaland, som i 2018.

Stavanger og Sola PK står som arrangører for årets konkurranser, og silhuett og standardpistol (våre OL-øvelser i pistol) vil å TV-tid også denne gang.

Klikk dere inn her for å se hvordan skyting ble dekket under forrige års arrangement!

NSF og Rogaland skytterkrets’ plan for NM veka 2019
For å aktivisere flere unge frivillige og spirende arrangørsjeler ønsker forbundet å verve frivillige til arrangementet. Om kort tid vil det offentliggjøres en oversikt over ulike stillinger med tilhørende stillingbeskrivelse på skyting.no. Her vil det for unge mellom 15 og 25 år bli mulig å søke på de ulike stillingene, og tiltre disse under NM veka sammen med en rutinert «fadder» fra arrangørteamet i pistolklubbene.

For de unge frivillige vil det blant annet bli tilbudt trener- og dommerkurs i forbindelse med opplæringen.

De unge frivillige vil også bli invitert på lederkurs for unge, som kommer til å finne sted i Stavanger fra 9.–10.mars 2019. Her vil det være opplegg fylt med foredragsholdere og undervisning i temaer som:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
  Rollemodell
  Medlemmet i sentrum
  Du som ressurs
  Fra mål til handling
  Kommunikasjon
  Presentasjonsteknikk

I etterkant av NM-veka ønsker vi at erfaringene og kompetansen de unge frivillige har tilegnet seg bidrar til verv og/eller frivillig arbeid i egen klubb gjennom blant annet ungdomstreninger, samlinger, arrangement. Flere klubber opplever en økende andel unge skyttere, og vi håper dette tiltaket vil gjøre at flere unge lederspirer trer frem i lyset.

Dommerkurs i Stavanger februar 2019
Første kurs i forbindelse med utdanningen av unge frivillige vil være dommerkurs i Rogaland.

Det vil finne sted 22.–24.februar 2019.
Idrettens Hus (Viking Stadion)
Jåttåveien 7, 4020 Stavanger

Kursholder: Helge Olden
Påmeldingsfrist: 4.februar 2019.
NB: Vi minner om at e-læringen under utdanning – dommeropplæring, skal være gjort innen kursstart.

Spørsmål angående NM-veka og unge frivillige?
Spørsmål knyttet til arrangementet, frivilligheten og konseptet unge frivillige rettes til idrettskonsulent Oda Løvseth på oda.lovseth @ skyting.no eller telefon 97563638.