Uttakskriterier Rifle Para for World Cup i Al Ain i 2020

Første utgave av uttakskriterier for rifle para legges nå ut. Her kan du lese hvordan du som paraskytter kan kvalifisere deg for World Cup Al Ain 2020.

– I sesongen 2020 blir Paralympics i Tokyo det store høydepunktet, men det er mange store konkurranser før det. Vi starter med World Cup i Al Ain og legger ut uttakskriterier for dette aller først. Vi håper paraskytterne våre lar seg inspirere til et solid treningsarbeid for å ta del i dette, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Senere blir dette dokumentet supplert med kriterier også for øvrige konkurranser, som er World Cup, EM og Paralympics. Siste uttak blir som vanlig gjort i samarbeid med Olympiatoppen, som har det siste ordet vedrørende deltakelse i PL. Foreløpig står Norge med mulighet til å sende fire skyttere til Tokyo, etter kvoteplassfangsten i VM i oktober.

Tre pararifleskyttere er allerede tatt ut på Skyttelandslaget Elite. Det blir opprettet en treningsgruppe under dette nivået for å ivareta de andre skytterne vi vurderer akkurat nå til å ha de beste mulighetene til å kvalifisere seg for sesongens store internasjonale konkurranser. Skyttere kontaktes i disse dager for å avklare hvem som skal inn i treningsgruppen og hvordan landslagstrener Malin Westerheim skal følge opp disse skytterne. Informasjon blir så lagt ut på nettsidene våre.

Et eget paraprosjekt i samarbeid med Olympiatoppen og Stiftelsen VI er også en del av vår toppidrettssatsing. Dette iverksettes for fullt i 2020 og vi vil informere fortløpende. I dett prosjektet skal både etablerte og nye paraskyttere ivaretas og utvikles.

Vedlagt i PDF’en under er uttakskriterier for for første del av sesongen 2020 for rifle para.

Last ned med uttakskriterier for Rifle Para for World Cup i Al Ain i 2020.

Vi viser ellers til generelle uttaksregler og kriterier for uttak til Skytterlandslaget som du finner på Skytterlandslagets uttakssider her.