Reisebrev fra klubbesøk i Nordland

Vår klubbutvikler Wenche Horten er stadig på reise og besøker klubber landet rundt og har etter nyttår vært på besøk hos klubber på Nordlandet.
Tekst og foto: Wenche Horten

Ut på tur, aldri sur. Jeg starter det nye året med ikke mindre enn tre nye klubber å besøke.

Bodø Sportsskyttere:
Dette er en klubb med stabil medlemsmasse og kontrollert økonomi. Bodø SSK har både innendørs og utendørsbane. Det er veldig bra baner og muligheter for skyting hver dag, men utfordringen er å få med frivillige skyteledere.

Her har jeg av egen erfaring oppdaget at det er veldig lurt å be om hjelp. Det er jo frivillig jobb vi driver med i klubbene. En må dele på jobben om skytterne skal få et godt tilbud. Da må alle være med å dra lasset. Legg frem liste i klubben og be folk sette seg opp på dager det passer å hjelpe til. Det er lettere å få med folk da, enn om en skal «tvinge» folk til å ta oppgavene.

Som mange andre klubber har også denne noe problemer med å få respons i media. Kan løsningen være å få én kontaktperson en kan forholde seg til i lokalavisa? En som en kan sende saker og bilder til slik at en kan få frem positiv omtale om klubben. Det virker for klubbutvikleren sin egen klubb.

Jeg anbefaler også denne klubben å få en egen ungdomsgruppe. De kan gjerne jobbe med det sosiale i klubben.

Jeg vil også si at en fadderordning for å følge opp nye og eksisterende medlemmer vil være smart. En må gjøre det slik at det skal være trivelig å komme på trening. En skal føle seg sett og hørt.

Selv om klubben har et fantastisk anlegg er det mer som medlemmene ønsker å gjøre noe med.
Klubben trenger flere medlemmer til å dra lasset. Så jeg synes de kom med mange gode forslag for å få klubben fra en nå-situasjon til en ønsket fremtidig situasjon og her fikk vi satt flere navn på blokka til å være med å utføre oppgavene. Det er veldig viktig.

Fauske og Sørfold pistolklubb:
Denne klubben har det motsatte av Bodø SSK da det gjelder anlegg. De hadde lokaler i mange år, helt fra 1982, på den lokale skolen. Den lå sentralt til og mange stakk innom kun for kosen sin del. Det var et veldig populært sted for gammel som ung.

Fauske og Sørfold PK. Fra venstre: Knut-Erik Holsen, Tommy Mosti, Kristen-Marius Jenssen og Willy Kristoffersen.

Så kom den triste beskjeden om at skolen skulle rives. De ble derfor uten lokaler i 2017. Kommunen lovte klubben nye lokaler i 2018, men de står fremdeles uten bane både inne og ute.
Nå håper man på å få til et samarbeid med det lokale DFS-laget. Politiet trenger også et sted å trene.

Vi tok en klubbutviklingskveld selv om de ikke har anlegg. En så positiv gjeng som virkelig ønsker å få til noe slik at de også kan tilby andre klubber stevner å delta på.

Det ble delt idéer for hva de kan gjøre fremover. Og hva de kan gjøre for medlemmene da de har et anlegg igjen. For det kommer.

Vi var alle enige om at det sosiale er veldig viktig. Det var mange eldre som skjøt før hos Fauske og Sørfold PK og det ble sagt at savnet er stort for dem.

Jeg tar turen tilbake i juni og ser hva som har skjedd med anlegg og tiltaksplanen. Det blir spennende.

Bodø JJF lerduegruppa
:
Denne klubben holder til på Bestemorenga – et fantastisk område. Det de har fått til her er det nok mange idrettsutøvere som kunne ønske seg. Her kan man skyte lerdue, pistol, rifle hos DFS, skiskyting, langrenn, sykle, trene på fluefiske og mere til.

Bodø JFF lerduegruppa. Fra venstre: Jan-Ole Østensen, Bernt Toldnes, Mikael Østensen.

Her møter jeg en gjeng sosiale skyttere med godt humør og en ung leder av gruppa som også har skutt på toppnivå. Selv om dette er en velfungerende klubb så var det flere ting de også ville jobbe med fremover. De ønsker blant annet å utdanne lerduetrenere og dommere.

Også i denne klubben ønsker de å gjøre noe med arbeidsfordeling. At flere skal bli med å dra lasset. Ungdomsgruppe og bygge en skytebane for de yngre skytterne står også på planen.

Tilbakemeldingene fra møtene har vært positive. Klubbene setter pris på å bli sett og hørt og få et «ansikt» å forholde seg til. Noen de kan kontakte.

Jeg gleder meg til å følge med på alle disse klubbene fremover!

Ønsker din klubb å få besøk av klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten @ gmail.com. Under et klubbesøk vil dere få mange nyttige tips og verktøy for klubbdrift, og hjelp til planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.