Vi må ta ansvar

Informasjonen i denne artikkelen er utdatert, se vår infoside om koronaviruset for kontinuerlig oppdatert informasjon.

Norge har i likhet med mange andre land innført restriksjoner vi ikke har sett i fredstid. Vår verden er i starten på et enormt endringsprosjekt. Vi lærer fort om at vår frihet til å gjøre det vi vil utfordres; våre reisevaner, hva vi selv bestemmer og hva storsamfunnet bestemmer.

Idretten er ikke det viktigste i slike situasjoner. Idrett er prestasjoner og underholdning. Spredningen av koronaviruset må begrenses. Nå er ikke folkeansamlinger det beste.

Norges Skytterforbund (NSF) har som alle andre idrettsorganisasjoner innført restriksjoner. NSF følger Folkehelseinstituttets (FHI) bestemmelser og råd som Norges Idrettsforbund (NIF) følger opp med sine vedtak. Norges Skytterforbund er 100% lojale med NIF. Vedtaket NSF gjorde 12. mars var til 26. mars 2020 siden det var anbefalingen. Skoler, barnehager og så videre er også stengt til denne datoen, og helsemyndighetene har i tillegg varslet at perioden kan bli forlenget. Det blir derfor rimelig å anta at også idretten vil følge en slik forlengelse hvis den blir en realitet. NSF følger det FHI/NIF mener er riktig.

NIF bruker begrepet organisert trening om all aktivitet i regi av klubb. Dette i motsetning til uorganisert aktivitet, for eksempel løkkefotball. En del skyttere og noen få klubber har definert egentrening på bane som unntatt fra bestemmelsene dersom dette skjer utenom de fastsatte treningstidene. Dette har ikke vært intensjonen. NSF følger Norges Idrettsforbund om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Dessuten at forbudet gjelder all idrettsaktivitet inkludert egentrening på baner og åpne feltområder som tilhører NSF-klubber.

Dette er igjen blitt utfordret siden det tidligere ble meldt «….på bane» og ikke i marka og/eller skogen. Igjen er intensjonen at det gjelder ALL SKYTEAKTIVITET på baner og åpne feltområder som tilhører NSF-klubber.

Vi oppfordrer til ikke å tøye grensene, men utvise samfunnsansvar og strengt forholde seg til de begrensninger som er gitt av våre myndigheter. Nå må vi delta i fellesskapets dugnad og sette individuelle behov til side. Vi håper på gradvis oppmykning av de forbud som er gitt, men er forberedt på at det vil være strenge restriksjoner for idrettslig aktivitet over lengre tid. Omdømme til skytesporten er utfordret. Når alle andre former for idrettslig aktivitet er stengt, må vi følge dette lojalt.

Ta vare på hverandre!