E-cup 25m pistol – nytt program for 2020-sesongen, inkl. Ørland

Det europeiske skytterforbundet (ESC) planlegger å avholde Lapua European Cup for 25m med vanlig program i 2020 (men med nye datoer). Programmet ser slik ut (sjølsagt med forbehold om  begrensninger/endringer som følge av koronarestriksjoner):

  • 10.-12. juli: Tallin, Estland
  • 7.-9. august: Öckerö, Sverige
  • 28.-30. august: Ørland, Norge
  • 11.-13. september: Suhl, Tyskland eller Århus, Danmark
  • 9.-11. oktober (finale): Lisboa, Portugal

EC 25m pistol omfatter grovpistol og standardpistol. Det er fri påmelding til de fire første konkuransene, men de de 20 beste i hver av øvelsene får startrett i finalen. Påmelding ordnes av den enkelte, og kostnader forbundet med cupen må dekkes av deltakerne selv.

Du finner nærmere informasjon om regelverket, om årets program, og etterhvert også nærmere informasjon fra hver enkelt arrangør på denne siden: http://esc-shooting.org/documents/EC25/.