«Idrettens organisasjoner» og «Ledelse i idrett» – gratis nettbaserte kurs ved NIH

Norges Idrettshøgskole tilbyr to nettbaserte kurs gratis. Tilbudet er høyst relevant for tillitsvalgte i alle ledd i norsk idrett og alle andre som ønsker å øke innsikt i norsk og internasjonal idrett, samt ulike forhold knyttet til lederskap i idretten.

KURSPAKKE 1 – Idrettens Organisasjoner

Dette er et modulbasert kurs bestående av seks moduler som kan tas enkeltvis, eller som samlet pakke.

Som kursdeltaker tilegner du deg kunnskap som vil være til stor hjelp i arbeid eller tillitsverv i idrettsorganisasjoner.

Du får innsikt i disse områdene:

 • Den norske idrettsmodellen
 • Organisering av idretten
 • Idrettspolitikk
 • Idrettens finansiering
 • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
 • Interessenter og makt

Kurset har løpende registrering og en enkel påmeldingsløsning.
Trykk her for å lese mer om innholdet i Kurspakke 1 og melde deg på. 

 

KURSPAKKE 2 – Ledelse i Idrett

Kurset er for deg som ønsker innsikt i ulike forhold knyttet til lederskap i idretten.

Du får innsikt i disse områdene:

 • Modul 1: Lederskap
 • Modul 2: Strategisk og operativ ledelse
 • Modul 3: Styresett
 • Modul 4: Risikoledelse
 • Modul 5: Ledelse basert på verdier
 • Modul 6: Ledelse i krevende tider

Kurset har løpende registrering og en enkel påmeldingsløsning.
 Trykk her for å lese mer om innholdet i Kurspakke 2 og melde deg på.