Norges idrettsforbund ruller ut koronavettkurs til alle idrettslag

Norges idrettsforbund har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, laget et fellesidrettslig e-kurs om koronavett som nå tilbys 54 ulike særforbund, inkludert medlemmer av Norges Skytterforbund (NSF).

Kurset omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. Ønsket er å øke bevisstheten og ta et samfunnsansvar, og ikke minst at helsemyndighetene skal være trygge på at smittevern tas skikkelig på alvor i klubbene.

Målgruppen for e-kurset er alle utøvere over 13 år og alle foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangement i regi av idretten. Kurset er særlig rettet mot utøvelse av kontaktidrett, men vil også være nyttig for utøvere i alle idretter.

Siden skyting ikke er en kontaktidrett så er kurset helt frivillig å gjennomføre for medlemmer av NSF, men kan allikevel være et godt verktøy for øke bevissthet og kunnskap om smittevern for de som ønsker det.