Endringer i gjeldende våpenforskrift

I løpet av året vil det, med grunnlag i den nye våpenloven, komme en ny våpenforskrift som danner grunnlaget for bl.a. politiets arbeid med våpenregister og -tillatelser. Men i påvente av denne nye forskriften har nye EU-regler om deaktivering, registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen og strengere krav til kontroll med våpendeler, gjort at Justisdepartementet har måttet endre gjeldende våpenforskrift. Samtidig har Politidirektoratet endret det tilhørende rundskrivet som instruerer de lokale våpenkontorene. Selve forskriften er å finne på Lovdata.no, og endringene er beskrevet i dette brevet fra Politidirektoratet.

Endringene gjelder disse tre teamene: Deaktivering av skytevåpen, nye kontrollpliktige våpendeler og søknad om høykapasitetsmagasiner. De trer i kraft 1. oktober 2020.