Endringer i sesongplan og uttakskriterier for 2021

Som følge av at det er varslet endringer i enkelte nasjonale og internasjonale mesterskap, er det foretatt justeringer i sesongplanen og uttakskriteriene for internasjonale konkurranser for 2021.

Endringene i sesongplan og uttakskriene med oppdatert endringslogg finner du på nettsiden til Skytterlandslaget på skyting.no. Her vil du til enhver tid finne oppdatert sesongplan og uttakskriterier.