Økonomi som barriere – hvor mye koster det å drive med skyting for barn og ungdom?

Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten.

Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

NSF har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge utgifter knyttet til skyting blant barn og ungdom.

OBS! Du kan kun være med i undersøkelsen hvis du er:
1.    Utøver i alderen 18-25 år
2.    Foresatt for en utøver i alderen t.o.m. 25 år

Gjør noe bra for idretten din og svar på denne korte undersøkelsen som tar 5-8 min: https://surveys.enalyzer.com?pid=q6bit8c5

De som svarer blir med i trekningen av tre gavekort til bruk hos Magne Landrø AS til en verdi av
kr 2 000,-.