Nye nasjonale pistolregler for 2021

Teknisk komite har gjennom 2020 arbeidet med en omlegging av de nasjonale pistolreglene. Særlig er reglene for feltpistol skrevet om. De nye reglene er nå lagt ut på Konkurranseregler-sidene, som to dokumenter:
– et for feltpistol og T96
– et for hurtigpistol, Fripistol B, sprintluft, luftpistol 40 skudd, NAIS, PPC 1500 og bestemmelser for ungdomsklassene

Feltpistolreglene er skrevet om og redusert i omfang. For øvrige øvelsene er det mindre endringer. Det er lagt til et avsnott om Luftpistol 40 skudd, siden dette er en øvelse som ikke lenger er beskrevet i ISSFs regelverk.

Det er også gjort endringer i øvrige av NSFs regelverk foran 2021-sesongen, og en gjenomgang over endringene vil foreligge når alle de nye reglene er lagt ut.